Księga wieczysta mieszkania - czym jest?

Przed zakupem swojego pierwszego mieszkania warto dowiedzieć się, czym jest księga wieczysta i jakie ma znaczenie dla nabywcy. To bardzo ważny dokument, w którym można znaleźć informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości. Co dokładnie zawiera księga wieczysta? Kiedy i jak się ją zakłada? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Czym jest księga wieczysta mieszkania?

Księga wieczysta to rejestr publiczny, w którym gromadzone są informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości: domu, działki budowlanej, gruntu lub mieszkania. Jest to dokument o charakterze jawnym, prowadzony przez właściwy sąd rejonowy. Obecnie księgi wieczyste prowadzi się w formie elektronicznej, co umożliwia zainteresowanym łatwy wgląd w ich zawartość.

Księga wieczysta mieszkania pełni wiele ważnych funkcji. Wskazuje właściciela/-i nieruchomości, zawiera informacje o prawach, roszczeniach i ograniczeniach dotyczących nieruchomości, informuje o wszystkich obciążeniach hipotecznych związanych z nieruchomością. Umożliwia też sprawdzenie, czy mieszkanie jest obciążone prawami osób trzecich, co jest istotne przy transakcjach kupna-sprzedaży.

Księgi wieczyste pełnią kluczową rolę w systemie prawnym nieruchomości, zapewniając bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, ochronę praw właścicieli oraz transparentność informacji o nieruchomościach.

Księga wieczysta mieszkania – struktura i zawartość

Każda księga wieczysta mieszkania w budynku wielorodzinnym ma taką samą, jasno określoną przepisami strukturę. Składa się z czterech działów.

  • Dział I „Oznaczenie nieruchomości" zawiera podstawowe informacje o nieruchomości, takie jak jej numer bieżący i położenie, a także spis praw związanych z własnością.
  • Dział II „Własność” zawiera wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego, w tym dane właściciela/-i, 
  • Dział III „Prawa, roszczenia i ograniczenia" opisuje ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipoteki), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością (np. wynikające z sądowego zakazu sprzedaży), jak również inne prawa i roszczenia, takie jak prawo pierwokupu.
  • Dział IV „Hipoteka” zawiera wpisy, które dotyczą hipotek.

Księgi wieczyste można przeglądać w internecie. Można także uzyskać dostęp do zawartych w nich informacji w formie odpisu księgi wieczystej (zwykłego lub zupełnego).

Mieszkanie z rynku pierwotnego a księga wieczysta

Jak wygląda założenie księgi wieczystej nowego mieszkania? Na szczęście nie jest skomplikowane. W przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego księga wieczysta na mieszkanie zostaje założona po przeniesieniu prawa własności (czyli po podpisaniu aktu notarialnego). Odbywa się to na wniosek notariusza. Po założeniu księgi wieczystej właściwy sąd zawiadamia nabywcę o wpisie do księgi wieczystej prawa własności. Otrzymasz stosowną korespondencję w tym zakresie.

Księga wieczysta na mieszkanie – podsumowanie

Księga wieczysta jest kluczowym dokumentem w obrocie nieruchomościami, zapewniającym bezpieczeństwo i transparentność transakcji. Zrozumienie jej struktury oraz procedur związanych z założeniem rejestru jest niezbędne dla każdego nabywcy mieszkania, zarówno z rynku wtórnego, jak i pierwotnego.

Chcesz kupić swoje pierwsze mieszkanie? Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą: mieszkania Poznań i mieszkania pod klucz Poznań. Fama niesie, że nasze jeżyckie osiedle to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, par, singli oraz seniorów. Jako deweloper Poznań zadbaliśmy o stworzenie nowoczesnej przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi i rekreacji. Sprawdź dostępne lokale – mieszkania są już gotowe do odbioru!

Przeczytaj też: