Listopad dla Generalnego Wykonawcy 3. etapu inwestycji Fama Jeżyce w Poznaniu, firmy Unibep SA, był bardzo pracowity. Wraz z kierownikiem projektu - Marcinem Gołebickim - przedstawiamy zaawansowanie prac budowlanych na każdym z budynków oraz na terenie zewnętrznym.

BUDYNEK E2

Na elewacji zachodniej, która wyłoniła się po demontażu rusztowań, widać znaczący postęp robót. W pełni prezentują się już elementy stolarki aluminiowej, zapraszające do głównego lobby wejściowego. 


BUDYNEK F

Zakończono prace posadzkarskie we wszystkich lokalach mieszkalnych. Obecnie Generalny Wykonawca koncentruje się na robotach wykończeniowych części wspólnych, takich jak roboty płytkarskie i montaż ościeżnic. Wykonywany jest ponadto biały montaż w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.


BUDYNEK E1

Trwają prace wykończeniowe takie jak montaż drzwi i lamp. Widoczny jest również docelowy wygląd elewacji klinkierowej.

LABIRYNT DRZEW

Za budynkiem E1, w ustronnym miejscu, zostało zaprojektowane miejsce dla najmłodszych: plac zabaw połączony z wyjątkowym  labiryntem. Do stworzenia labiryntu nasadzono ponad 80 drzew, na terenie zróżnicowanym wysokościowo, gdzie najmłodsi będą mogli bawić się swobodnie.
 

Podsumowując na budynku F Generalny Wykonawca zakończył roboty posadzkarskie, na budynku E2 trwają prace elewacyjne, a na zewnątrz rozpoczęto prace zagospodarowania terenu.