Budynek D9

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że budowa inwestycji Fama Jeżyce zbliża się do zakończenia i zgodnie z harmonogramem już za kilka tygodni planujemy rozpocząć przekazywanie Państwu kluczy do mieszkań.
W celu usprawnienia procedur prosimy o wypełnienie poniższego formularza rezerwacyjnego i wybór dogodnej dla Państwa daty oraz godziny. 

Prosimy o upewnienie się, czy dany termin na pewno Państwu odpowiada, ponieważ zmiana terminu będzie możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się z Państwa Opiekunem Handlowym. 

Informujemy, że otrzymany od nas dostęp do naszej strony rezerwacyjnej jest jednoznaczny z tym, że Państwa mieszkanie jest już gotowe do odbioru. Dlatego prosimy o nie przekazywanie osobom trzecim powyższego linku w celu rezerwacji terminu. 

Poniżej kilka ważnych informacji:

Prosimy o przybycie nie wcześniej niż 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia odbioru. Aby przystąpić do odbioru niezbędne będzie okazanie dowodu tożsamości właściciela lokalu. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa, mogą Państwo wyznaczyć pełnomocnika, który dokona odbioru lokalu w Państwa imieniu. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i okazane podczas odbioru.

Ze względu na nowe obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, w odbiorze technicznym Lokalu i jego wydaniu Nabywcy, mogą uczestniczyć wyłącznie osoby będące stroną na umowie lub pełnomocnik i ewentualny przedstawiciel dokonujący odbioru od strony technicznej.

Przypominamy, iż warunkiem wydania lokalu jest uregulowanie wszystkich płatności zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z powołanej wyżej Umowy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Państwa Opiekunem w Biurze Sprzedaży lub pod numerem telefonu:
61 678 51 07.

Po przybyciu na miejsce prosimy o kierowanie się do biura odbiorowego zlokalizowanego na parterze budynku D w miejscu wskazanym na poniższej mapce:  

mapa odbiory Fama

button

Procedura bezpieczeństwa podczas Odbioru Lokalu

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną uprzejmie prosimy o zapoznanie się z wymaganiami sanitarnymi obowiązującymi podczas odbioru lokalu.

1. Maksymalna liczba uczestników odbioru to 5 osób.

W skład komisji odbiorowej wchodzą:

  • Przedstawiciel Dewelopera;
  • Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy;
  • Nabywcy Lokalu (maksymalnie 3 osoby).

Uczestnicy odbioru mogą wejść do lokalu odbiorowego wyłącznie o umówionej godzinie. W przypadku wcześniejszego przybycia lub przekroczeniu maksymalnej ilości osób w lokalu, uczestnicy zobowiązani są zaczekać na zewnątrz lokalu.

2. Przed przystąpieniem do odbioru lokalu prosimy o:

  • Noszenie maseczki w trakcie wszystkich czynności odbiorowych;
  • Zachowanie dystansu,
  • Dezynfekcję dłoni po wejściu do pomieszczenia lokalu odbiorowego;
  • Wypełnienie Ankiety Stanu Zdrowia wydanej przez członka komisji przed przystąpieniem do odbioru lokalu.