Koszty notarialne przy zakupie mieszkania

Zakup nieruchomości to ważna decyzja życiowa, a wraz z nią pojawiają się liczne obowiązki finansowe, w tym nieuniknione koszty notarialne przy zakupie mieszkania. Te opłaty nie tylko stanowią znaczący procent całkowitych wydatków związanych z transakcją, ale również są niezbędne do legalizacji procesu zakupu, zapewniając bezpieczeństwo prawne obu stron umowy. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, by dowiedzieć się więcej.

Koszty notarialne przy zakupie mieszkania od dewelopera – kto płaci?

Koszt notariusza przy zakupie mieszkania od dewelopera ponosi się w następujący sposób: najpierw podczas podpisywania umowy deweloperskiej, a także przy podpisaniu umowy przeniesienia własności.

W ramach umowy deweloperskiej, która jest zawierana na etapie, gdy nieruchomość jest w trakcie realizacji, koszt notariusza przy zakupie mieszkania jest dzielony pomiędzy dewelopera, a nabywcę. Taki podział kosztów obowiązuje również w przypadku inwestycji na osiedlu Fama na Jeżycach w Poznaniu.

Z kolei przy umowie przeniesienia własności (po zakończeniu budowy i uzyskaniu przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie), koszt aktu notarialnego zakupu mieszkania zazwyczaj w całości pokrywa nabywca. Jest to standardowa praktyka, gdyż notariusz formalizuje przeniesienie tytułu własności na kupującego, co wiąże się z poniesieniem kosztów tej umowy po stronie nabywcy. Takie warunki obowiązują także, jeśli zdecydujesz się na zakup mieszkania na osiedlu Fama na Jeżycach w Poznaniu.

Co składa się na koszty notarialne przy zakupie mieszkania?

Cena notariusza przy zakupie mieszkania zawiera kilka elementów, które razem tworzą całkowitą sumę, jaką nabywca musi uiścić notariuszowi.

 • Pierwszym i podstawowym składnikiem jest taksa notarialna, czyli opłata za wykonanie czynności notarialnych. Jest ona ustalana jako procent od wartości transakcji, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.

 • Kolejnym elementem są opłaty sądowe związane z wpisem do księgi wieczystej, które są niezbędne do zarejestrowania prawa własności.

 • Nie można również pominąć odpisu aktu notarialnego, czyli kosztu związanego z wydaniem dokumentu prawnego potwierdzającego transakcję.

Kupując mieszkanie z rynku wtórnego, nabywca musi pokryć opłaty dodatkowe, takie jak podatek od czynności cywilno-prawnych, który jest wymagany przy tego typu transakcjach. Te wszystkie składniki razem kształtują całkowity koszt notarialny przy zakupie mieszkania, z którym musi się liczyć każdy kupujący.

Od czego zależy wysokość taksy notarialnej?

Wysokość taksy notarialnej regulowana jest przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z tym rozporządzeniem, notariusz jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych limitów, jednak ma również możliwość zaproponowania niższej stawki, co często jest praktykowane w przypadku standardowych transakcji.

Stawki maksymalne dla taksy notarialnej są zróżnicowane i zależą od wartości przedmiotu czynności notarialnej:

 • do 3 000 zł – opłata wynosi 100 zł.

 • od 3 001 zł do 10 000 zł – opłata wynosi 100 zł plus 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł.

 • od 10 001 zł do 30 000 zł – opłata wynosi 310 zł plus 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł.

 • od 30 001 zł do 60 000 zł – opłata wynosi 710 zł plus 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł.

 • od 60 001 zł do 1 000 000 zł – opłata wynosi 1 010 zł plus 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł.

 • powyżej 1 000 000 zł – opłata wynosi 5 710 zł plus 0,25% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł, jednak nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego każdego roku.

Takie stawki obowiązują również, jeśli zdecydujesz się na mieszkania Poznań na osiedlu Fama.

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Przygotowanie się do wizyty u notariusza pozwoli na płynny przebieg transakcji zakupu mieszkania. Aby proces przebiegał bezproblemowo, zabierz dokumenty, które są wymagane do sfinalizowania aktu notarialnego. Zazwyczaj jest to:

 • ważny dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, który pozwala na jednoznaczną weryfikację tożsamości kupującego oraz sprzedającego.

 • aktualny wypis z księgi wieczystej nieruchomości, który jest dowodem jej prawno-majątkowego stanu.

 • umowa deweloperska, czyli podstawowy dokument regulujący warunki zakupu

 • dokumenty finansowe, takie jak potwierdzenie wpłaty zadatku lub dowód uregulowania opłat związanych z zakupem.

W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego, notariusz może zażądać dokumentów potwierdzających status prawny nieruchomości, takich jak pozwolenie na budowę, plany techniczne czy specyfikacje techniczne. Zazwyczaj jednak dostarczenie takich dokumentów leży po stronie dewelopera. Przed wizytą warto też dowiedzieć się, jaki dokładnie będzie koszt aktu notarialnego przy zakupie mieszkania. Organizacja i odpowiednie przygotowanie dokumentów zapewnią, że proces notarialny przebiegnie sprawnie, minimalizując stres związany z zakupem nieruchomości.

Jeśli właśnie przeglądasz swoje wymarzone mieszkania pod klucz Poznań i zastanawiasz się, ile będą wynosiły koszty notarialne, wiesz już, jak obliczyć taksę i inne składniki ceny. Pamiętaj, że zrozumienie tych aspektów i świadome podejście do tematu mogą znacząco zmniejszyć stres i niepewność związane z jednym z najważniejszych zakupów w życiu. Niech ten artykuł pomoże Ci przygotować się do tej znaczącej decyzji.